piątek, 11 marca 2016

Walne Zebranie Slow Food Wielkopolska

Spotkanie członków convivum Slow Food Wielkopolska10 marca 2016 r.spotkaliśmy się w Hotelu Rzymskim na Walnym Zebraniu sprawozdawczym.
Bardzo sprawnie omówiliśmy sprawy naszej organizacji i Ireneusz Ptak, szef kuchni zaprosił nas na goleń wołową